Kompas Online

Przepraszamy, Wasze urządzenie nie obsługuje DeviceOrientation. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, włączenie sensorów i odświeżenie strony.

Lokalizacja:
Otwórzcie na mapie

Aby w pełni wykorzystać możliwości kompasu online, niektóre urządzenia mogą wymagać włączenia określonych sensorów. Dla użytkowników Chrome poniższe kroki mogą pomóc:

Konfiguracja dla Chrome

Skopiujcie i wklejcie link w nowej karcie:

chrome://flags/#enable-generic-sensor-extra-classes

Krok 1: Skopiujcie podany wyżej link i wklejcie go.

Krok 1: Skopiujcie podany wyżej link i wklejcie go.

Krok 2: Kliknijcie w "Włącz".

Krok 2: Kliknijcie w "Włącz".

Krok 3: Jeśli "Włączone", odświeżcie stronę naszej witryny.

Krok 3: Jeśli "Włączone", odświeżcie stronę naszej witryny.

Ustawcie Generic Sensor Extra Classes na "enabled". Jeżeli korzystacie z wersji Chrome sprzed Chrome 67, upewnijcie się, że flaga Generic Sensor jest również włączona.

Zrozumienie kompasu

Podstawową ideą kompasu jest wskazywanie kierunków kardynalnych. Tradycyjnie, kompas składa się z magnetycznej igły i tarczy kompasu, na której wyświetlane są etykiety kierunków. Działa on przez wyważanie się z magnetycznym polem Ziemi. Kiedy myślimy o magnesach, pamiętajmy, że mają one bieguny północne i południowe. Biegun północny jednego magnesu jest przyciągany do bieguna południowego innego. Ta zasada jest u podstaw funkcjonowania kompasu.

Zalety kompasu online:

Jak to działa?

Kompas online korzysta z wbudowanego w Waszym urządzeniu magnetometru. Ten sensor wykrywa magnetyczne pole Ziemi, aby określić Waszą orientację. Niektóre zaawansowane kompasy online współpracują również z GPS, umożliwiając nie tylko wykrywanie kierunku, ale także precyzyjne współrzędne geograficzne.

Porównanie kompasów online i tradycyjnych:

Podczas gdy tradycyjne kompasy opierają się na magnetycznym polu Ziemi do określenia kierunku, wersje online wykorzystują zaawansowane elektroniczne sensory. Z czasem ruchome części w tradycyjnych kompasach mogą się zużywać, ale kompasy online, nie posiadające ruchomych części, zachowują stałą dokładność.

Codzienne zastosowania kompasów online: