Verktyget med luftbubbla, även känt som ett vattenpass, är ett praktiskt, exakt och enkelt verktyg designat för er enhet. Det hjälper till att indikera om en yta är horisontell (i våg) eller vertikal (i lod). När den gröna bubblan är centrerad är ytan perfekt horisontell. Om det verkar fel kan ni enkelt kalibrera det: placera er enhet på en plan yta och klicka på kalibreringsknappen.